Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
202
Hôm qua:
240
Tuần này:
2286
Tháng này:
202
Tất cả:
308003
 Xã Đông Văn - Quá trình hình thành và phát triển


          Đông Văn là xã đồng bằng của huyện Đông Sơn, cách trung tâm huyện 5km về phí nam. Tổng diện tự nhiên 623,2ha, với 429 ha đất nông nghiệp. Dân số 4764 nhân khẩu/ 1227 hộ được phân bổ làm 7 thôn.

Lịch sử hình thành và phát triển cộng đồng ở Đông Văn là quá trình đấu tranh với thiên tai, giặc giã, tinh thần lao động sáng tạo, cần cù để tồn tại và phát triển, đồng thời sáng tạo ra những giá trị văn hóa quý giá, vừa mang sắc thái riêng, vừa mang đậm nét nền văn minh lúa nước, đức tính chịu thương chịu khó, tình yêu, quê hương, đất nước, luôn là mạch nguồn xuyên suốt trong lối sống, đạo lý của người Đông Văn. Từ xa xưa bao người con Đông Văn đã cầm vũ khí tập trung dưới ngọn cờ nghĩa, đứng lên cứu nước, cứu nhà.

IMG_0771 (1).jpg

Trong các cuộc kháng chiến với ý trí “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, “Không có gì quý hơn độc lập tự do”, nhân dân Đông Văn vững vàng trên mọi mặt trận, vừa xây dựng quê hương, sẳn sàng chiến đấu, vừa cung cấp sức người sức của cho tiền tuyến. Dù trong hoàn cảnh nào, người Đông Văn vẫn phát huy được truyền thống quý báu của quê hương, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung của dân tộc, để sau ngày non sông thu về một mối, Bắc- Nam ca khúc khải hoàn, Đông Văn vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” vào năm 1990.

Từ một vùng quê nghèo khó, vượt qua muôn trùng gian khó, bằng sự lao động cần cù và sáng tạo của mình Đông Văn đã vươn lên thành một điểm sáng về sản xuất, xây dựng nông thôn mới của huyện, tỉnh và cả nước trong cuộc chiến chống đói nghèo, lạc hậu, xây dựng đời sống văn minh hiện đại. Một lần nữa Đảng bộ và nhân dân Đông Văn lại vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” trong thời kỳ đổi mới vào năm 2000 và đến năm 2013 Đông Văn là xã đầu tiên của huyện Đông Sơn được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ký quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

IMG_0773.jpg

Không dừng lại ở đó,  Đảng bộ và Nhân dân xã Đông Văn tiếp tục đầu tư  nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới theo hướng đồng bộ, từng bước hiện đại, gắn việc duy trì các tiêu chí nông thôn mới với thực hiện tốt an ninh, trật tự xã hội và văn minh nông thôn. Đẩy mạnh phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng mạnh dịch vụ, thương mại. Tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa truyền thống và xây dựng đời sống văn hóa mới. Phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa, tinh thần của nhân dân. Tích cực cải thiện chất lượng môi trường. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh,  phấn đấu là xã luôn đi đầu trong các phong trào của huyện.

Qua kết quả rà soát đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã là 1,24%; 96% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; Có 90% số hộ gia đình cải tạo vườn tạp, không để đất hoang hóa, khuôn viên nhà ở xanh, sạch đẹp, tham gia HTX dịch vụ nông nghiệp; Có 25% trở lên số hộ gia đình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập từ SX nông nghiệp hàng hóa và dịch vụ nông thôn, 5 năm qua 100% làng giữ vững danh hiệu làng văn hóa. 100% làng làm tốt công tác vận động nhân dân đóng góp xây dựng và nâng cấp cơ sở vật chất nhà văn hóa thôn, đường giao thông, rãnh nước nội thôn, xây dựng đường hoa, trồng cây cảnh làm cho phong cảnh quê hương ngày càng xanh, sạch, đẹp hơn;  6/7 nhà văn hóa đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ VHTT & DL  trong đó có 2  nhà được xây dựng mới và 5 nhà  đã được cải tạo nâng cấp với quy mô từ 120 đến 150 chỗ ngồi cơ bản đạt chuẩn; 100% số làng có đội văn nghệ, kéo co, đội bóng chuyền… duy trì hoạt động thường xuyên; trên  98%  số hộ thực hiện tốt các quy định về việc cưới, việc tang theo quy định của Bộ VHTT& DL; Công tác ANTT và đấu tranh phòng chống các tệ nan xã hội được quan tâm nên không có các TNXH phát sinh;  

Hiện nay Đảng bộ và nhân dân xã Đông Văn đang tiếp tục huy động nhân lực và vật lực đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu trở thành xã kiểu mẫu.

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội