Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
166
Hôm qua:
146
Tuần này:
312
Tháng này:
8000
Tất cả:
204876

Hội đồng nhân dân xã Đông Văn tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 17/07/2019 00:00:00

Sáng ngày 17/7/2019, HĐND xã Đông Văn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 10.

Về tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Trường Sinh - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo huyện, Đại diện tổ Đại biểu HĐND huyện được bầu tại khu vực, các đại biểu HĐND xã . Tham dự kỳ họp còn có trưởng các ngành, đoàn thể, cán bộ công chức xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn, hiệu trưởng các nhà trường.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo của UBND xã về tình hình kinh tế - xã hội, QP-AN 6 tháng đầu năm và mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2018; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã phản ánh tại kỳ họp thứ 9; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung các chỉ tiêu KT-XH năm 2019 và đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2018. Báo cáo của các ban Kinh tế - xã hội, Ban pháp chế; Báo cáo của Thường trực HĐND xã; Thông báo của UBMTTQ xã về chương trình tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 HĐND xã; Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Đông Sơn.

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2019, tổng sản lượng lương thực đạt 2.254,5 tấn, tổng đàn gia súc, gia cầm là 14.756 con đạt 76,3% so với kế hoạch năm. Thu ngân sách 5.126.319.869 đ đạt 70,3% dự toán, chi ngân sách đạt 4.720.991.040đ đạt 64,72% kế hoạch.

Công tác quản lý đất đai, xây dựng và môi trường được đẩy mạnh, công tác VHTT, TDTT tiếp tục phát triển, lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm đúng mức, công tác phòng chống dịch bệnh được đảm bảo, ANQP được củng cố, ANCT, trật tự ATXH được giữ vững.

Sau khi nghe các báo cáo tình hình tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung báo cáo KTXH 6 tháng đầu năm 2019, chỉ ra những mặt đã đạt được, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, đồng thời bàn những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Tại kỳ họp HĐND xã đã tiến hành biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết: Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung các chỉ tiêu KT-XH năm 2019 và Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2018.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Phan Trường Lâm - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ, CT HĐND xã đề nghị UBND xã, các ngành, các đơn vị cần có giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2019 mà HĐND đã thông qua.

Sau ½ ngày làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10 HĐND xã Đông Văn khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Hội đồng nhân dân xã Đông Văn tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đăng lúc: 17/07/2019 00:00:00 (GMT+7)

Sáng ngày 17/7/2019, HĐND xã Đông Văn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 10.

Về tham dự kỳ họp có ông Nguyễn Trường Sinh - Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo huyện, Đại diện tổ Đại biểu HĐND huyện được bầu tại khu vực, các đại biểu HĐND xã . Tham dự kỳ họp còn có trưởng các ngành, đoàn thể, cán bộ công chức xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn, hiệu trưởng các nhà trường.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo của UBND xã về tình hình kinh tế - xã hội, QP-AN 6 tháng đầu năm và mục tiêu nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách xã năm 2018; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã phản ánh tại kỳ họp thứ 9; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung các chỉ tiêu KT-XH năm 2019 và đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách xã năm 2018. Báo cáo của các ban Kinh tế - xã hội, Ban pháp chế; Báo cáo của Thường trực HĐND xã; Thông báo của UBMTTQ xã về chương trình tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 HĐND xã; Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Đông Sơn.

Kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2019, tổng sản lượng lương thực đạt 2.254,5 tấn, tổng đàn gia súc, gia cầm là 14.756 con đạt 76,3% so với kế hoạch năm. Thu ngân sách 5.126.319.869 đ đạt 70,3% dự toán, chi ngân sách đạt 4.720.991.040đ đạt 64,72% kế hoạch.

Công tác quản lý đất đai, xây dựng và môi trường được đẩy mạnh, công tác VHTT, TDTT tiếp tục phát triển, lĩnh vực an sinh xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm đúng mức, công tác phòng chống dịch bệnh được đảm bảo, ANQP được củng cố, ANCT, trật tự ATXH được giữ vững.

Sau khi nghe các báo cáo tình hình tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung báo cáo KTXH 6 tháng đầu năm 2019, chỉ ra những mặt đã đạt được, những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, đồng thời bàn những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Tại kỳ họp HĐND xã đã tiến hành biểu quyết thông qua 2 Nghị quyết: Nghị quyết về điều chỉnh bổ sung các chỉ tiêu KT-XH năm 2019 và Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2018.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Phan Trường Lâm - Huyện ủy viên, Bí thư Đảng bộ, CT HĐND xã đề nghị UBND xã, các ngành, các đơn vị cần có giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2019 mà HĐND đã thông qua.

Sau ½ ngày làm việc với tinh thần tích cực, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 10 HĐND xã Đông Văn khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021 đã kết thúc thành công tốt đẹp.

0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội