Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
14
Hôm qua:
226
Tuần này:
647
Tháng này:
240
Tất cả:
143717

Thông tư 05/2019/TT-BTTTT ngày 09/07/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông - Danh mục thiết bị thu phát sóng vô tuyến và công nghệ thông tin phải Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy

Ngày 27/08/2019 08:01:28

Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức ban hànhThông tư 05/2019/TT-BTTTT ngày 09/07/2019 thay thếThông tư số04/2018/TT-BTTTT- Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (Danh mục thiết bị bắt buộc phải Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy Bộ Thông tin Truyền thông (Cục Viễn Thông thực hiện). Thông tư05/2019/TT-BTTTT sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2019 vàcó nhiều điểm khác biệt lớn so với bản dự thảo được giới thiệu để lấy ý kiến nhân dân kể từ tháng 03/2019.

Một số điểm mới, quy định bởiThông tư số 05/2019/TT-BTTTT:

1. Các giấy Chứng nhận hợp quy, Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy đã được cấp theo tiêu chuẩn kỹ thuật / quy chuẩn kỹ thuật cũtrước khi thông tư này có hiệu lực, sẽ tự động hết hiệu lực vào ngày 01/09/2019. Doanh nghiệp phải làm các thủ tục để được cấp kết quả thử nghiệm / đo kiểm, Giấy Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật mới để được tiếp tục nhập khẩu và kinh doanh thiết bị vô tuyến, công nghệ thông tin thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2.

2.Quy chuẩn kỹ thuật mới về phát xạ cho điện thoại và thiết bị đầu cuối4G -QCVN 117:2018/BTTTTsẽ được áp dụng đối với Chứng nhận, Công bố hợp quykể từ ngày 01/09/2019

3. Nhiều thiết bị công nghệ thông tin như máy chủ (server), thiết bịchuyển mạch (switch), định tuyến (router), thiết bị cổng (gateway) được loại bỏ khỏi danh mục thiết bị phải công bố hợp quy

4. Bộ Thông tin và Truyền thông liệt kê mã HS và mô tả sản phẩm đối với các sản phẩm hàng hóa nhóm 2 quy định tại Thông tư 05/2019/TT-BTTTT.

5. Bỏ yêu cầu về vận chuyển đối với thử nghiệm Pin Lithium và yêu cầu về DVB-T đối với thiết bị DVB-T2.

Ảnh hưởng của việc thực thi Thông tưsố 05/2019/TT-BTTTT:

Do Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT quy địnhcác giấy Chứng nhận hợp quy, Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy đã được cấp theo tiêu chuẩn kỹ thuật / quy chuẩn kỹ thuật cũ trước khi thông tư này có hiệu lực, sẽ tự động hết hiệu lực vào ngày 01/09/2019. Các giấy Chứng nhận hợp quy của các sản phẩm được liệt kê dưới đây sẽ tự động hết hiệu lực và doanh nghiệpcần thử nghiệm lại theo quy chuẩn mới, nộp hồ sơChứng nhận hợp quy lại theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới, đã có hiệu lực từ ngày 01/07/2019 hoặc 01/09/2019 (QCVN 117 cho thiết bị 4G / LTE):

(1) Điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay có kết nối4G LTE

(2) Cácthiết bị đầu cuối có chức năng kết nối4G LTE khác (router, gateway...)

(3) Trạm gốc Base stationW-CDMA FDD

(4) Thiết bị lặp Repeater3G W-CDMA FDD

(5) Máy bộ đàm có ăng ten liền để thoại

(6) Máy bộ đàm có ăng ten liền để thoại và gửi tin nhắn

(7) Phao vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp EPIRB

Lưu ý:QCVN 118:2018 đã đi vào hiệu lực kể từ ngày 01/07/2019và thay thế cho TCVN 7189:2009, TCVN 7600:2010. Các kết quả thử nghiệm và Giấy Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy theo TCVN 7189:2009 vàTCVN 7600:2010đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/07/2019

Thông tư 05/2019/TT-BTTTT ngày 09/07/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông - Danh mục thiết bị thu phát sóng vô tuyến và công nghệ thông tin phải Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy

Đăng lúc: 27/08/2019 08:01:28 (GMT+7)

Bộ Thông tin và Truyền thông đã chính thức ban hànhThông tư 05/2019/TT-BTTTT ngày 09/07/2019 thay thếThông tư số04/2018/TT-BTTTT- Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (Danh mục thiết bị bắt buộc phải Chứng nhận hợp quy và Công bố hợp quy Bộ Thông tin Truyền thông (Cục Viễn Thông thực hiện). Thông tư05/2019/TT-BTTTT sẽ có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2019 vàcó nhiều điểm khác biệt lớn so với bản dự thảo được giới thiệu để lấy ý kiến nhân dân kể từ tháng 03/2019.

Một số điểm mới, quy định bởiThông tư số 05/2019/TT-BTTTT:

1. Các giấy Chứng nhận hợp quy, Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy đã được cấp theo tiêu chuẩn kỹ thuật / quy chuẩn kỹ thuật cũtrước khi thông tư này có hiệu lực, sẽ tự động hết hiệu lực vào ngày 01/09/2019. Doanh nghiệp phải làm các thủ tục để được cấp kết quả thử nghiệm / đo kiểm, Giấy Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật mới để được tiếp tục nhập khẩu và kinh doanh thiết bị vô tuyến, công nghệ thông tin thuộc danh mục hàng hóa nhóm 2.

2.Quy chuẩn kỹ thuật mới về phát xạ cho điện thoại và thiết bị đầu cuối4G -QCVN 117:2018/BTTTTsẽ được áp dụng đối với Chứng nhận, Công bố hợp quykể từ ngày 01/09/2019

3. Nhiều thiết bị công nghệ thông tin như máy chủ (server), thiết bịchuyển mạch (switch), định tuyến (router), thiết bị cổng (gateway) được loại bỏ khỏi danh mục thiết bị phải công bố hợp quy

4. Bộ Thông tin và Truyền thông liệt kê mã HS và mô tả sản phẩm đối với các sản phẩm hàng hóa nhóm 2 quy định tại Thông tư 05/2019/TT-BTTTT.

5. Bỏ yêu cầu về vận chuyển đối với thử nghiệm Pin Lithium và yêu cầu về DVB-T đối với thiết bị DVB-T2.

Ảnh hưởng của việc thực thi Thông tưsố 05/2019/TT-BTTTT:

Do Thông tư số 05/2019/TT-BTTTT quy địnhcác giấy Chứng nhận hợp quy, Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy đã được cấp theo tiêu chuẩn kỹ thuật / quy chuẩn kỹ thuật cũ trước khi thông tư này có hiệu lực, sẽ tự động hết hiệu lực vào ngày 01/09/2019. Các giấy Chứng nhận hợp quy của các sản phẩm được liệt kê dưới đây sẽ tự động hết hiệu lực và doanh nghiệpcần thử nghiệm lại theo quy chuẩn mới, nộp hồ sơChứng nhận hợp quy lại theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới, đã có hiệu lực từ ngày 01/07/2019 hoặc 01/09/2019 (QCVN 117 cho thiết bị 4G / LTE):

(1) Điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay có kết nối4G LTE

(2) Cácthiết bị đầu cuối có chức năng kết nối4G LTE khác (router, gateway...)

(3) Trạm gốc Base stationW-CDMA FDD

(4) Thiết bị lặp Repeater3G W-CDMA FDD

(5) Máy bộ đàm có ăng ten liền để thoại

(6) Máy bộ đàm có ăng ten liền để thoại và gửi tin nhắn

(7) Phao vô tuyến chỉ báo vị trí khẩn cấp EPIRB

Lưu ý:QCVN 118:2018 đã đi vào hiệu lực kể từ ngày 01/07/2019và thay thế cho TCVN 7189:2009, TCVN 7600:2010. Các kết quả thử nghiệm và Giấy Thông báo tiếp nhận bản Công bố hợp quy theo TCVN 7189:2009 vàTCVN 7600:2010đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/07/2019

Tình hình kinh tế - xã hội