Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Văn  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

Bài tuyên truyền về Hội Nông Dân xã Đông Văn

Đăng lúc: 16:42:46 14/10/2020 (GMT+7)
100%
Print

Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Hội Nông Dân Việt Nam "14/10/1930-14/10/2020"

 BÀI TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM

NGÀY THÀNH LẬP HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

(14/10/1930 – 14/10/2020)

 

     Hội nông dân Việt Nam tiền thân là nông dân hội đỏ được thành lập ngày 14/10/1930. Trải qua nhiều lần đổi tên đến ngày 01/3/1988, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Quyết định số 42 – QĐ/TW về việc đổi tên Hội Liên hiệp Nông dân tập thể Việt Nam thành Hội Nông dân Việt Nam. Tại phiên họp ngày 17/01/1991, Bộ Chính trị đã đồng ý lấy ngày 14 tháng 10 năm 1930 làm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam từ đó đến nay.    

     Nguyễn Ái Quốc là người cộng sản đầu tiên của Việt Nam, từ lâu, Người đã hiểu và gắn bó với nông dân Việt Nam. Trong cuốn Đường Kách mệnh (1927), đồng chí Nguyễn Ái Quốc  đặt vấn đề nông dân Việt Nam muốn thoát khỏi ách áp bức, bóc lột thì phải “tổ chức nhau lại”, vì vậy, Người đã dành riêng một chương phân tích về tình hình nông dân Việt Nam và tầm quan trọng của “Tổ chức dân cày” (1). Vạch rõ nguồn gốc đói nghèo, đau khổ của nông dân Việt Nam chính là do sự áp bức, bóc lột tàn nhẫn của đế quốc, phong kiến và bè lũ tay sai. Vì vậy “Nếu dân cày An Nam muốn thoát khỏi vòng cay đắng, thì phải tổ chức nhau kiếm đường giải phóng”; (2). Giai cấp nông dân cần phải có tổ chức riêng của mình là Hội dân cày.

Nhưng trong tình hình hiện tại chưa nên gọi là Hội dân cày, mà nên gọi là phường lợp nhà, phường đánh cá, phường chung lúa.
   Đầu năm 1930, Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức tại Cửu Long (Hương Cảng - Trung Quốc), trong Sách lược vắn tắt của Đảng do đồng chí Nguyễn Ái Quốc dự thảo, được Hội nghị hợp nhất thông qua ngày 03/02/1930 đã nêu ra những vấn đề cơ bản đối với giai cấp nông dân: “Đảng phải thu phục cho được đại đa số dân cày nghèo làm cách mạng thổ địa đánh đổ bọn đại địa chủ và phong kiến'';đồng thời, Đảng nhấn mạnh ''Nông dân là lực lượng to lớn của cáchmạng”
    Cùng với việc thông qua Luận cương chính trị, Hội nghị còn ra Nghị quyết về Tình hình hiện tại ở Đông Dương và nhiệm vụ cần kíp của Đảng, trong đó nêu rõ các quyết định quan trọng của Hội nghị, một trong các quyết định đó là “phải chỉnh đốn Nông hội lại cho có hệ thống theo điều lệ mới và dự bị việc tổ chức Đông Dương Tổng Nông hội”.

Kính thưa Hội nông dân xã Đông văn có 7 chi hội( trong đó 01 chi hội nghề nghiệp) với 1084 hội viên sinh hoạt. Đây là lực lượng đông đảo làm nòng cốt xây dựng tổ chức hội và phong trào nông dân xã, qua đó hoạt động của Hội nông dân xã đã có bước chuyển cơ bản cả về cơ cấu tổ chức bộ máy và chất lượng, nội dung phong trào. Hội nông dân thị trấn có nét đặc thù riêng, không chỉ hoạt động trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp mà cả dịch vụ, thương mại và tiểu thủ công nghiệp theo mô hình nông dân xã. Đại đa số cán bộ, hội viên nông dân xã tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo  của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Kế tục và phát huy truyền thống sáng tạo của giai cấp nông dân mà người đại diện là Hội Nông dân qua các thời kỳ cách mạng, bước vào thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và Hội Nông dân huyện, sự phối hợp tạo điều kiện của các ngành, đoàn thể, trong những năm qua, Hội Nông dân xã luôn lấy công tác xây dựng tổ chức Hội làm nhiệm vụ trọng tâm, tổ chức các phong trào hành động cách mạng của nông dân và đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân làm then chốt, góp phần tích cực cùng với cấp ủy, chính quyền các cấp hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã cũng như của Huyện đề ra

Trong phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, hàng năm, có từ 90-95% hội viên, nông dân, hộ sản xuất kinh doanh đăng ký thực hiện đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, cuối năm bình xét có từ 60-65% hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hàng năm hội đã phối hợp với UBND tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng cho các tập thể và hộ gia đình đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu nhằm động viên, khích lệ phong trào.

Phong trào nông dân thi đua xây dựng thôn Nông thôn mới kiểu mẫu Hội quan tâm triển khai thực hiện. Trong đó tập trung vào việc tuyên truyền về cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu. Cán bộ hội viên nông dân đã tích cực đóng góp hàng trăm ngày công lao động; tự nguyện hiến hàng ngàn m2 đất để mở rộng đường giao thông. Đồng thời, đẩy mạnh Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa; xây dựng con người kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu.

Phong trào nông dân tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh tiếp tục phát triển cả chiều sâu và bề rộng. Hàng năm Hội đã phối hợp với Ban chỉ huy Quân sự, Công an xã triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, an ninh; phát động phong trào nông dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc: Thực hiện  mô hình an ninh: “Chi Hội Nông dân tự quản về an ninh trật tự”; tổ chức cho hội viên, nông dân ký cam kết gia đình không có người vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội. Qua đó, góp phần đáng kể giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn và thực hiện tốt công tác vận động con em nông dân trong độ tuổi, đủ tiêu chuẩn lên đường bảo vệ Tổ quốc, giao quân hàng năm đều đạt chỉ tiêu; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

Hoạt động dịch vụ, hỗ trợ, giải quyết nhu cầu về vốn đầu tư phát triển sản xuất, ổn định đời sống của nông dân được các cấp Hội chú trọng thực hiện thông qua việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân; thực hiện ủy thác cho vay qua Ngân hành chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn; huy động khai thác các nguồn vốn đầu tư qua các chương trình, dự án triển khai tại địa bàn. Tính đến 30/9/2020,  Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nhận ủy thác cho nông dân vay vốn với tổng dư nợ 5 tỷ đồng, 147 hộ vay, phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập được 01 tổ vay vốn. với nguồn vốn hơn 3 tỉ đồng; Vận động ủng hộ xây dựng, phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân, tính đến ngày 30/9/2020 số tiền Quỹ hỗ trợ nông dân thị trấn là 38.300.000 đ đồng. Trong đó nguồn vốn đối ứng của huyện là 51.700.000 đ, giải quyết cho3 hộ vay để phát triển kinh tế.

Với những thành tích đạt được trong những năm qua, năm. Hội nông dân xã đã vinh dự được hội nông dân huyện tặng giấy khen đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động phong trào và công tác Hội năm 2018- 2019.

Có được thành quả trên chúng ta trân trọng biết ơn sự lãnh đạo của TW Hội NDVN, Hội Nông dân huyện Đông Sơn và tập thể Đảng ủy, các cấp ủy chi bộ,  các ban, ngành, đoàn thể, sự đóng góp của các thế hệ cán bộ Hội đi trước đã tạo điều kiện và sự nổ lực phấn đấu của cán bộ, hội viên nông dân trong thị trấn đã đóng góp cho sự vững mạnh và trưởng thành của Hội.

Những kết quả trên đã thể hiện rõ vai trò trung tâm và nòng cốt của Hội trong quá trình CNH - HĐH nông nghiệp, nông dân và công cuộc xây dựng đô thị văn minh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên nông dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị trấn. Có được thành quả trên chúng ta trân trọng biết ơn sự lãnh đạo của TW Hội NDVN, Hội Nông dân huyện Đông Sơn và tập thể Đảng ủy, các cấp ủy chi bộ,  các ban, ngành, đoàn thể, các thế hệ cán bộ Hội đi trước đã tạo điều kiện và sự nổ lực phấn đấu của cán bộ, hội viên nông dân trong xã đã đóng góp cho sự vững mạnh và trưởng thành của Hội.

Nhân dịp này Ban chấp hành Hội nông dân xã kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên và giai cấp nông dân hãy tiếp tục phát huy truyền thống 90 năm cống hiến và trưởng thành, với truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, ra sức củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đẩy mạnh 3 phong trào thi đua lớn do Trung ương Hội nông dân Việt nam phát động và tích cực trong lao động và học tập để biến những chủ trương, Nghị quyết của Đảng và Nghị quyết của Hội Nông dân các cấp thành hiện thực trong cuộc sống.

Cuối cùng xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quí vị đại biểu mạnh khoẻ, gia đình hạnh phúc. Chúc toàn thể cán bộ hội viên và giai cấp nông dân xã Đông Văn thu được nhiều thắng lợi. Góp phần xây dựng xã  ngày càng văn minh, giàu đẹp.

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
319993

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289