Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
7
Hôm qua:
377
Tuần này:
518
Tháng này:
384
Tất cả:
190995
Kết quả giải quyết TTHC ngày 23/11/2020    Đăng 4 ngày trước · 4 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 20/11/2020    Đăng 4 ngày trước · 3 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 19/11/2020    Đăng 4 ngày trước · 3 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 17/11/2020    Đăng 4 ngày trước · 4 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 16/11/2020    Đăng 4 ngày trước · 3 lượt xem
Kêt quả giải quyết TTHC ngày 13/11/2020    Đăng 4 ngày trước · 3 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 12/11/2020    Đăng 18 ngày trước · 11 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 11/11/2020    Đăng 18 ngày trước · 6 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 10/11/2020    Đăng 18 ngày trước · 9 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 09/11/2020    Đăng 18 ngày trước · 10 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 06/11/2020    Đăng 18 ngày trước · 8 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 05/11/2020    Đăng 18 ngày trước · 7 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 04/11/2020    Đăng 18 ngày trước · 6 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 03/11/2020    Đăng 18 ngày trước · 6 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 02/11/2020    Đăng 18 ngày trước · 6 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 29/10/2020    Đăng 18 ngày trước · 7 lượt xem
Bài tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự    Đăng 19 ngày trước · 47 lượt xem
Hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến "Pháp luật với mọi người"    Đăng 28 ngày trước · 143 lượt xem
xã Đông Văn khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự    Đăng 29 ngày trước · 40 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 28/10/2020    Đăng 1 tháng trước · 11 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 27/10/2020    Đăng 1 tháng trước · 11 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 26/10/2020    Đăng 1 tháng trước · 9 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 23/10/2020    Đăng 1 tháng trước · 9 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 21/10/2020    Đăng 1 tháng trước · 10 lượt xem
Kết quả giải quyết TTHC ngày 19/10/2020    Đăng 1 tháng trước · 8 lượt xem
Trang:    1      2      3      4      5      6      7      8      9      10   

Tình hình kinh tế - xã hội