Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
164
Hôm qua:
240
Tuần này:
2248
Tháng này:
164
Tất cả:
307965

Đảng bộ xã Đông Văn tổ chức hội nghị triển khai học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 29/06/2021 00:00:00

Ngày 29/6/2021, Đảng bộ xã Đông Văn tổ chức hội nghị triển khai học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Dự hội nghị có đồng chí: Lê Ngọc Khánh - Ủy viên BTV- Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Thị Yến - Phó ban tuyên giáo huyện ủy; các đồng chí BCH Đảng ủy và toàn thể đảng viên trong đảng bộ.

Tại hội nghị, các đảng viên được nghe đồng chí Nguyễn Văn Vinh - Huyện ủy viên- Bt Đảng bộtriển khai học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; dự thảo báo cáo tình hình, kết quả các nhiệm vụ trọng tâm đã được Huyện ủy phê duyệt 6 tháng đầu năm 2021; dự thảobáo cáo tình hình, kết quả thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2021.Trong 6 tháng đầu năm 2021, đảng bộ đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt có hiệu quả, có chuyển biến tích cực; công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, công tácquản lý văn hóa - thông tin được kịp thời, hoạt động văn hóa, thể thao và truyền thông phong phú, đa dạng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức triển khai sinh hoạt chuyên đề cụ thể, thiết thực; công chức, viên chức, đảng viên luôn có tác phong, lề lối làm việc, có mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, có ý thức kỷ luật; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; công tác tổ chức cán bộ, đảng viên; công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm; làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân;

Không có mô tả.

Đồng chí Nguyễn Văn Vinh - huyện ủy viên, BT đảng bộ
triển khai học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của đảng


Tiếp đó, các đảng viên đã tập trung thảo luận về việc thực hiện các tiêu chí xây dựng xã kiểu mẫu năm 2021; công tác phát triển đảng viên và nghiên cứu học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Khánh - Ủy viên BTV- Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện ủy ghi nhận kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021 của Đảng bộ xã Đông Văn đã đạt được. Đồng chí đề nghị: Trong 6 tháng cuối năm 2021, Đảng bộ tiếp tục duytrì lãnh chỉ đạo kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng xã kiểu mẫu đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đã đăng ký với Huyện ủy.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vinh - Huyện ủy viên, Bí thư đảng bộ, đề nghị: Các chi bộ chủ động tham mưu thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ được giao; tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm của quê hương đất nước; tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn ; tiếp tục triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tiếp tục tham mưu triển khai các tiêu chí xây dựng xã kiểu mẫu đạt hiệu quả.Nguyên Nhung

Đảng bộ xã Đông Văn tổ chức hội nghị triển khai học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Đăng lúc: 29/06/2021 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 29/6/2021, Đảng bộ xã Đông Văn tổ chức hội nghị triển khai học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Dự hội nghị có đồng chí: Lê Ngọc Khánh - Ủy viên BTV- Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Thị Yến - Phó ban tuyên giáo huyện ủy; các đồng chí BCH Đảng ủy và toàn thể đảng viên trong đảng bộ.

Tại hội nghị, các đảng viên được nghe đồng chí Nguyễn Văn Vinh - Huyện ủy viên- Bt Đảng bộtriển khai học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; dự thảo báo cáo tình hình, kết quả các nhiệm vụ trọng tâm đã được Huyện ủy phê duyệt 6 tháng đầu năm 2021; dự thảobáo cáo tình hình, kết quả thực hiện các mặt công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm 2021.Trong 6 tháng đầu năm 2021, đảng bộ đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt có hiệu quả, có chuyển biến tích cực; công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, công tácquản lý văn hóa - thông tin được kịp thời, hoạt động văn hóa, thể thao và truyền thông phong phú, đa dạng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức triển khai sinh hoạt chuyên đề cụ thể, thiết thực; công chức, viên chức, đảng viên luôn có tác phong, lề lối làm việc, có mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, có ý thức kỷ luật; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ; công tác tổ chức cán bộ, đảng viên; công tác phát triển đảng viên luôn được quan tâm; làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân;

Không có mô tả.

Đồng chí Nguyễn Văn Vinh - huyện ủy viên, BT đảng bộ
triển khai học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của đảng


Tiếp đó, các đảng viên đã tập trung thảo luận về việc thực hiện các tiêu chí xây dựng xã kiểu mẫu năm 2021; công tác phát triển đảng viên và nghiên cứu học tập Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Khánh - Ủy viên BTV- Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Huyện ủy ghi nhận kết quả công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021 của Đảng bộ xã Đông Văn đã đạt được. Đồng chí đề nghị: Trong 6 tháng cuối năm 2021, Đảng bộ tiếp tục duytrì lãnh chỉ đạo kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng xã kiểu mẫu đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 đã đăng ký với Huyện ủy.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vinh - Huyện ủy viên, Bí thư đảng bộ, đề nghị: Các chi bộ chủ động tham mưu thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ được giao; tiếp tục tuyên truyền kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tổ chức các hoạt động tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm của quê hương đất nước; tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn ; tiếp tục triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tiếp tục tham mưu triển khai các tiêu chí xây dựng xã kiểu mẫu đạt hiệu quả.Nguyên Nhung

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội