Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử Xã Đông Văn  - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

Hôi CCB xã Đông Văn với vai trò xây dựng NTM kiểu mẫu

Đăng lúc: 09:28:38 21/09/2020 (GMT+7)
100%
Print

Hội Cựu chiến binh xã Đông Vănphát huy vai trò 

trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nông thôn phát triển toàn diện, phù hợp với thời kỳ CNH, HĐH đất nước, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân sinh sống ở địa bàn nông thôn. Đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các tổ chức Hội, đoàn thể có vai trò hết sức quan trọng, trong đó có vai trò tham gia đóng góp của Cựu chiến binh xã Đông Văn. Hội CCB đã thực hiện nhiều giải pháp phát huy vai trò của mình trong tham gia xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng vườn mẫu.

Phát huy thế mạnh của Hội CCB, nhất là Hội CCB của 7/7 chi hội và 406 hội viên trong toàn xã trong việc tuyên truyền vận động cán bộ hội viên thực hiện tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu theo đúng lộ trình.

Tập trung tuyên truyền thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, trong đó tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân là mục tiêu cót lõi.

Luôn chú trọng vận động và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập trong chủ trương, chính sách để đề xuất tham gia với chính quyền địa phương khắc phục những thiếu sót và kiến nghị bổ sung, hoàn thiện kịp thời… Để hiệu quả hơn, Hội CCB phối hợp với các đoàn thể hỗ trợ người dân chuyển đổi ngành nghề nhằm tăng thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”, CCB đã vận động nhân dân tham gia hiến đất nâng cấp đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, các tuyến đường liên xã, liên thôn xây dựng tường rào kiểu mẫu,…

Hội CCB xã Đông Văn không chỉ hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương như tự nguyện đóng góp ngày công, làm vệ sinh các tuyến đường liên xã, liên thôn.Thông qua đó mọi người dân thấy được trách nhiệm của mình, không trông chờ, ỷ lại mà chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu bằng những việc làm thiết thực, cụ thể như tự chỉnh trang nhà cửa khang trang sạch đẹp xây dựng tường rào kiểu mẫu, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, mạnh dạn xây dựng các mô hình sản xuất mới như trang trại, gia trại…

Đẩy mạnh phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” trong cán bộ, hội viên CCB. Vận động nhân dân đóng góp để sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, giúp  hộ nghèo, đóng góp quỹ Vì người nghèo,  Xây dựng NTM… Kết quả trong những năm qua, Hội CCB xã Đông văn còn vận động huy động đóng góp gần hai  trăm triệu đồng, trong đó có 18 Hội viên CCB đã hiến 756m2 đất để mở  rộng đường giao thong nông thôn, điển hình như Hội CCB Thôn Văn Thịn, Thôn Văn Bắc, Thôn Văn Thắng, Thôn Văn Châu và đã đóng góp gần 600 ngày công cho xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.  

Để đảm  bảo xây dựng NTM kiểu mẫu hội CCB nhất trí cao đi đến đâu cũng gặp vườn xanh, tường rào thoáng… Đặc trưng kiểu mẫu, vườn mẫu là “sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại và bền vững”, nhân rộng mô hình “Vườn mẫu”, đảm bảo tính kinh tế để nâng cao thu nhập, đồng thời đảm bảo tính an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ theo liên kết chuỗi giá trị, bảo đảm tính bền vững.

Từng gia đình Hội CCB và mọi người dân phải quan tâm chăm lo giáo dục con cháu, giáo dục những đạo lý, những truyền thống tốt đẹp của quê hương, phù hợp với thuần phong mỹ tục ở địa phương.

Tăng cường sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể của xã và thôn; tổ chức ký kết việc thực hiện chung sức xây dựng nông thôn mới với 7/7 chi hội, đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020.

Hội CCB xã coi trọng công tác kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, thường xuyên giám sát các nội dung và hình thức triển khai để kịp thời phát hiện, nhắc nhở kịp thời. Xây dựng mô hình và biểu dương gương người tốt, việc tốt đối với công tác xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

 

 

Công khai kết quả giải quyết TTHC

Truy cập
Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
319993

ĐIỆN THOẠI HỮU ÍCH

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính
02373.742.289