Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
98
Hôm qua:
131
Tuần này:
695
Tháng này:
4410
Tất cả:
256468

xã Đông Văn khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

Ngày 02/11/2020 08:02:49

Thanh niên hăng hái tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020

Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, thanh niên xã Đông văn luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, từng bước hiện thực khẩu hiệu hành động:“Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Từ đó, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng để phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Ngày nay, tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, tuổi trẻ xã Đông Văn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

. Đây là cơ sở để thanh niên xã Đông văn thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc - nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân

Hội đồng khám sức khỏexã tổ chức khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự cho 30 thanh niên xã Đông văn vào ngày 30/10/2020:

* Địa điểm tại trạm y tế xã Đông văn

-Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30

-Buổi chiều từ 13h đến 16h30

Mỗi gia đình có thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ cần động viên con em mình thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020 theo đúng địa điểm, thời gian đã ghi trong lệnh gọi của chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự xã

Vì nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụtrongQuân đội nhân dân Việt Nam anh hùng,thanh niên xã Đông Văn hăng hái khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020 đạt 100% theo lệnh gọi khám../

xã Đông Văn khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

Đăng lúc: 02/11/2020 08:02:49 (GMT+7)

Thanh niên hăng hái tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2020

Trước yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế như hiện nay, thanh niên xã Đông văn luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của bản thân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, từng bước hiện thực khẩu hiệu hành động:“Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Từ đó, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong việc rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lý tưởng cách mạng để phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Ngày nay, tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh, tuổi trẻ xã Đông Văn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; trung thành, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH; nêu cao tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

. Đây là cơ sở để thanh niên xã Đông văn thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc - nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân

Hội đồng khám sức khỏexã tổ chức khám sức khỏe Nghĩa vụ quân sự cho 30 thanh niên xã Đông văn vào ngày 30/10/2020:

* Địa điểm tại trạm y tế xã Đông văn

-Buổi sáng từ 7h30 đến 11h30

-Buổi chiều từ 13h đến 16h30

Mỗi gia đình có thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ cần động viên con em mình thực hiện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020 theo đúng địa điểm, thời gian đã ghi trong lệnh gọi của chủ tịch hội đồng nghĩa vụ quân sự xã

Vì nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụtrongQuân đội nhân dân Việt Nam anh hùng,thanh niên xã Đông Văn hăng hái khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2020 đạt 100% theo lệnh gọi khám../

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội