Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
225
Hôm qua:
240
Tuần này:
2309
Tháng này:
225
Tất cả:
308026
 
 DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC UBND XÃ ĐÔNG VĂN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ HIỆN NAY

SỐ ĐIỆN THOẠI

Mai Thị Ngọc Linh

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

0903271722

2

Lê Đoan Anh

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND

0962067336

3

Nguyễn Văn Thắng

Ủy viên UBND, CHT. Quân sự

0976181785

4

Vũ Hùng Tuấn

Ủy viên UBND, Trưởng Công an xã

0979182335

5

Nguyễn Thị Hằng

CC. ĐC-NN

0975416231

6

Hồ Văn Khải

CC. VH-XH

0912810689

7

Lê Hồng Ngọc

CC. VH-XH

0914330200

8

Nguyễn Trọng Hùng

CC.KT-NS

0982535580

9

Lê Duy Ngọ

CC.VP-TK

0915125525

10

Nguyễn Văn Thanh

CC.ĐC-XD

0984045848

11

Lê Bá Thìn

CC.TP- HT

0989322352

12

Nguyễn Thị Hằng

CC.VP-TK

0948747835


LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

 

Điều 34. Cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân xã

Ủy ban nhân dân xã gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.

Ủy ban nhân dân xã loại I có không quá hai Phó Chủ tịch; xã loại II và loại III có một Phó Chủ tịch.

Điều 35. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân xã

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân xã quyết định các nội dung quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 33 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.

2. Tổ chức thực hiện ngân sách địa phương.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân xã.

Điều 36. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã là người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã và có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã;

2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

3. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

5. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

6. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

 

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội