Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
13
Hôm qua:
152
Tuần này:
13
Tháng này:
3983
Tất cả:
190490
 
 

I.CƠ CẤU TỔ CHỨC

DANH SÁCH NHÂN SỰ XÃ

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ HIỆN NAY

SỐ ĐIỆN THOẠI

Mai Thị Ngọc Linh

Chủ tịch UBND

0903271722

2

Lê Đoan Anh

PCT UBND

0962067336

3

Nguyễn Văn Thắng

CHT. Quân Sự

0976181785

4

Đỗ Quốc Chính

Trưởng Công An xã

0972559229

5

Nguyễn Thị Hằng

CC. ĐC-NN

0975416231

6

Hồ Văn Khải

CC. VH-XH

0912810689

7

Lê Hồng Ngọc

CC. VH-XH

0914330200

8

Nguyễn Trọng Hùng

CC.KT-NS

0982535580

9

Lê Duy Ngọ

CC.VP-TK

0915125525

10

Nguyễn Văn Thanh

CC.ĐC-XD

0984045848

11

Lê Minh Tuấn

CC.TP- HT

0978753120

12

Nguyễn Thị Hằng

CC.VP-TK

0948747835

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 * Chủ tịch UBND Xã ( Phường)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (phường) là người đứng đầu Ủy ban nhân dân xã (phường) và có các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều 36 và 64 của Luật tổ chức chính quyền địa phương, cụ thể :

1. Lãnh đạo và điều hành công việc của Ủy ban nhân dân, các thành viên Ủy ban nhân dân xã (phường);

2. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã; thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác, phòng, chống quan liêu, tham nhũng; tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân; thực hiện các biện pháp quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

3. Quản lý và tổ chức sử dụng có hiệu quả công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách nhà nước được giao theo quy định của pháp luật;

4. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật, tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

5. Ủy quyền cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

6. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; áp dụng các biện pháp để giải quyết các công việc đột xuất, khẩn cấp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật;

7. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

8. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị, xây dựng, giao thông, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị trên địa bàn xã.

9. Quản lý dân cư trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

 

Tình hình kinh tế - xã hội