Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
118
Hôm qua:
240
Tuần này:
2202
Tháng này:
118
Tất cả:
307919

Hội đồng nhân dân xã gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã, được quy định rõ tại (điều 61) Luật tổ chức chính quyền địa phương như sau:

1. Ban hành nghị quyết về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã.

2. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, Phó ban của Hội đồng nhân dân xã; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân và các Uỷ viên Uỷ ban nhân dân xã.

3. Quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách phường; điều chỉnh dự toán ngân sách phường trong trường hợp cần thiết; phê chuẩn quyết toán ngân sách phường. Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật.

4. Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương, việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; giám sát hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân cùng cấp, Ban của Hội đồng nhân dân cấp mình; giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân cùng cấp.

5. Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân xã bầu theo quy định tại điều 88 và điều 89 của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

6. Bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân xã và chấp nhận việc đại biểu Hội đồng nhân dân xã xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu.

7. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản trái pháp luật của Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã.

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU HĐND XÃ ĐÔNG VĂN
KHÓA XX, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

       

STT

Họ và tên

Nghề nghiệp, chức vụ

Đại biểu HĐND

1

Thiều Ngọc Đức

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Văn Bắc

Tổ số 1

2

Trần Minh Hội

Phó Bí thư chi bộ, Trưởng BCTMT thôn Văn Bắc

Tổ số 1

3

Mai Thị Ngọc Linh

Phó Bí thư Đảng ủy
- Chủ tịch UBND xã

Tổ số 1

4

Nguyễn Hữu Mạnh

Đảng ủy viên, Phó CHT Quân sự xã Đông Văn

Tổ số 1

5

Lê Đình Tằm

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Văn Thịnh

Tổ số 1

6

Thiều Văn Dũng

Phó Bí thư chi bộ, Trưởng BCTMT thôn Văn Trung

Tổ số 2

7

Doãn Trọng Khanh

Phó Bí thư Thường trực
Đảng ủy xã Đông Văn

Tổ số 2

8

Nguyễn Xuân Lương

Phó Bí thư chi bộ, Trưởng BBCTMT thôn Văn Đoài

Tổ số 2

9

Nguyễn Thị Nhung

Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn TN xã Đông Văn

Tổ số 2

10

Hạ Thị Tám

Chi hội trưởng chi hội
Nông dân thôn Văn Trung

Tổ số 2

11

Lê Đoan Anh

Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Văn

Tổ số 3

12

Nguyễn Văn Quân

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

Văn Nam

Tổ số 3

13

Lê Thị Thúy

Chi hội phó Chi hội Phụ nữ thôn Văn Nam

Tổ số 3

14

Lê Minh Tuấn

Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND xã Đông Văn

Tổ số 3

15

Nguyễn Văn Vạn

Giám đốc Hợp tác xã DVNN

xã Đông Văn

Tổ số 3

16

Lê Đình Khanh

Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn

Văn Thắng

Tổ số 4

17

Phan Thị Linh

Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Văn

Tổ số 4

18

Hoàng Đình Nam

Trưởng Ban Công tác mặt trận thôn Văn Thắng

Tổ số 4

19

Vũ Hùng Tuấn

Trưởng Công an xã Đông Văn

Tổ số 4

20

Nguyễn Văn Vinh

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy  - Chủ tịch HĐND xã Đông Văn

Tổ số 4

21

Nguyễn Hữu Bảy

Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Đông Văn

Tổ số 5

22

Lê Quang Bằng

Phó Hiệu trưởng trường THCS Đông Văn

Tổ số 5

23

Thiều Văn Bộ

Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội CCB

xã Đông Văn

Tổ số 5

24

Nguyễn Hữu Bốn

Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn

Văn Châu

Tổ số 5

25

Nguyễn Thị Hồng

Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội ND

xã Đông Văn

Tổ số 5

 

 

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội