Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
207
Hôm qua:
240
Tuần này:
2291
Tháng này:
207
Tất cả:
308008

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY XÃ NHIỆM KỲ 2020-2025

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Nguyễn Văn Vinh

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân

0986796256

2

Doãn Trọng Khanh

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

0982724741

3

Mai Thị Ngọc Linh

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân

0932371722

4

Lê Đoan Anh

Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

0962067336

5

Nguyễn Hữu Bảy

Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch MTTQ xã

0989129245


 

Giải quyết TTHC

Tình hình kinh tế - xã hội