Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
18
Hôm qua:
59
Tuần này:
18
Tháng này:
1869
Tất cả:
93915
 

 DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ ĐÔNG VĂN

 

TT

Họ  tên

Chức vụ  hiện nay

Số điện thoại

1

Phan Trường Lâm

Bí thư ĐU - CT HĐND

 0986.194.955

2

Lê Thị Dung

PBT Đảng ủy

 0989.786.520

3

Lê Đình Thọ

CT UBND

 0912.130.048

4

Trần Thị Lan

CT MTTQ

 0975.146.549

5

Mai Thị Ngọc Linh

Phó CT UBND

 0932.371.722

6

Lê Đoan Anh

PCT HĐND

 0962.067.336

7

Nguyễn Hữu Bảy

CT Hội Nông dân

 0989.129.245

8

Trần Thị Thủy

CT Hội phụ nữ

 0163.379.6649

9

Nguyễn Đình Chắc

CT HCCB

0168.688.7613

10

Nguyễn Văn Thắng

CHT QS

0976.181.785 

11

Thiều Văn Bộ

Trưởng CA xã

 0986.067.469

12

Nguyễn Thị Hằng

CC Địa chính NN

 0975.416.231

13

Thiều Quang Hùng

CC VH-XH

 0984.091.187

14

Lê Hồng Ngọc

CC VH-XH

 0914.330.200

15

Nguyễn Trọng Hùng

CC KT-NS

0982.535.580 

16

Thiều Công Sự

CC KT-NS

0945.516.491 

17

Nguyễn Văn Thanh

CC ĐC-XD

0 094.045.848

18

Trần Thị Thu

CC TP-HT

01232.706.958 

19

Nguyễn Thị Nhung

Bí thư đoàn

0979.016.771

20

Nguyễn Thị Hằng

CC VP-TK

0948.747.835

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TM. ỦY BÂN NHÂN DÂN XÃ

             CHỦ TỊCH

Tình hình kinh tế - xã hội